Nitto Couplings


$11.75 $11.16

SKU: 30SH

30SH NITTO FI COUPLING TO 3/8" TAIL

$12.87 $12.23

SKU: 40SH

NITTO FI COUPLING TO 1/2" TAIL

$10.75 $10.21

SKU: 20SH

NITTO FI COUPLING TO 1/4" TAIL

$15.10 $14.35

SKU: 40SF

NITTO FI COUPLING TO FI 1/2" BSP

$10.75 $10.21

SKU: 20SF

NITTO FI COUPLING TO FI 1/4" BSP

$11.75 $11.16

SKU: 30SF

NITTO FI COUPLING TO FI 3/8" BSP

$12.87 $12.23

SKU: 40SM

NITTO FI COUPLING TO MI 1/2" BSP

$10.75 $10.21

SKU: 20SM

NITTO FI COUPLING TO MI 1/4" BSP

$11.75 $11.16

SKU: 30SM

NITTO FI COUPLING TO MI 3/8" BSP

$6.08 $5.78

SKU: 40PH

NITTO MI ADAPTOR TO 1/2" TAIL

$3.74 $3.55

SKU: 20PH

NITTO MI ADAPTOR TO 1/4" TAIL

$4.89 $4.65

SKU: 30PH

NITTO MI ADAPTOR TO 3/8" TAIL

$8.74 $8.30

SKU: 40PF

NITTO MI ADAPTOR TO FI 1/2" BSP

$3.74 $3.55

SKU: 20PF

NITTO MI ADAPTOR TO FI 1/4" BSP

$4.89 $4.65

SKU: 30PF

NITTO MI ADAPTOR TO FI 3/8" BSP

$6.08 $5.78

SKU: 40PM

NITTO MI ADAPTOR TO MI 1/2" BSP

$3.74 $3.55

SKU: 20PM

NITTO MI ADAPTOR TO MI 1/4" BSP

$4.89 $4.65

SKU: 30PM

NITTO MI ADAPTOR TO MI 3/8" BSP